חזרה לעבודה בצל משבר הקורונה. חופשה ללא תשלום, פיטורים או התפטרות

ככל הנראה משבר הקורונה מאחורינו ושוק העבודה מתחיל להראות סימני התאוששות. אולם, רבים מהמעסיקים בוחנים את אופי העבודה החדש שסיגלו מכורח הנסיבות ושוקלים האם הם מסוגלים והאם כדאי להם להחזיר את העובדים שיצאו לחל"ת, האם להותיר להם לעבוד במתכונת ביתית ועוד. 

מצד שני, לא מעט מהעובדים שפוטרו או התפטרו במהלך שנת הקורונה, וגם העובדים שיצאו לחל"ת, שוקלים האם כדאי להם לשוב למקום העבודה במתכונת החדשה שמוצעת להם או שמא כדאי להם לעשות חישוב מסלול מחדש.

כדי לבחון את הנושאים הללו ולתת מענה לסוגיות שונות, גם המעסיקים וגם השכירים צריכים לדעת מהם החובות והזכויות שלהם ומהן האפשרויות שעומדות בפניהם. על כך נפרט בשורות הבאות.

חובת המעסיק להחזיר עובד למשרתו

באופן כללי, עובדים שיצאו לחל"ת במהלך תקופת הקורונה זכאים לשוב למשרה שלהם באותו היקף כפי שהייתה לפני החופשה שנכפתה עליהם, על כל מרכיבי השכר ותנאי ההעסקה שהיא כללה. 

עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה שלא מעט עסקים ספגו במהלך תקופת הקורונה נזקים משמעותיים ונאלצו לשנות את היקף פעילותם או אופי הפעילות והתפעול של העסק שלהם. 

מסיבה זו, בהסכמת שני הצדדים בלבד (המעסיק והעובד) עומדת לזכות המעסיק האפשרות לצמצם את היקפי המשרה של העובד שהיה בחל"ת ולהפחית או להגדיל את שעות העבודה לפי הצורך ובהתאם למותר בחוק. משמעות הדבר היא, שניתן להגדיר מחדש את היקף משרתו של העובד בהתאם לצרכים וליכולות של המעסיק.

הבחירה כיצד לפעול נמצאת בידיים של העובד

כאן בא החוק לטובת העובד, וקובע שתנאי ההעסקה החדשים שמוצעים לו נתונים להסכמתו. לצורך העניין, הוא רשאי להסכים לקבל את המשרה שמוצעת לו בחזרה לפי התנאים שהמעסיק מוכן ויכול לספק לו או לבחור להישאר בחל"ת ולקבל את דמי האבטלה מביטוח לאומי.

במידה והעובד לא יסכים לאף אחת מהאפשרויות האלו, הוא רשאי להגיש הודעת התפטרות מוקדמת ולממש זכויותיו כמי שפוטר, בכללותן קבלת פיצויי פיטורין, חתימת אבטלה בלשכת העבודה, משיכת כספי הפנסיה מהקרן ועוד.

במקרים בהם העובד בחר לשוב למשרתו כפי שהוצעה לו על ידי המעסיק, עדיין עומדת בפניו האפשרות להתחרט ולשנות את דעתו ולמסור למעסיק בכתב הודעה מוקדמת בה הוא מבקש להשיב לו את תנאי המשרה והיקפה כפי שהייתה לפני תקופת הקורונה או שיודיע על התפטרותו. במידה והמעסיק לא ייענה לבקשת העובד, הוא רשאי להתפטר בהודעה מוקדמת וזכאי לממש את כל זכויותיו כאילו פוטר על ידי המעסיק.

האם המעסיק מחויב להמשיך להעסיק את העובד לאחר שהוצא לחל"ת?

המעסיק לא מחויב להמשיך להעסיק עובד שנמצא בחל"ת עקב תקופת הקורונה. עם זאת, באפשרותו להציע לעובד תנאי העסקה חדשים בהתאם לצורכי העסק ויכולות המעסיק.

במידה והמעסיק הציע לעובד לשוב למשרה שלו בתנאי העסקה חדשים, וזה סרב, עליו לערוך לו שימוע לפני פיטורים כנדרש על פי חוק.

כמו בכל זימון לשימוע שנמסר לעובד לפני דיון על המשך העסקתו, גם במקרים אלו המעסיק מחויב למסור לעובד זימון רשמי. כמו כן, במסגרת השימוע המעסיק נדרש לטעון בפני העובד את הסיבות שבגינן הוא שוקל להפסיק את יחסי העובד – מעביד, ולתת לעובד את האפשרות להציג את טענותיו את טענותיו בנדון, ובמידה וירצה בכך, להגיע עמו להסדר.

במידה ובכל זאת הוחלט על סיום העסקתו של העובד, המעסיק מחויב לתת לעובד התראה מוקדמת, שתאפשר לו להתכונן לקראת השינויים בחייו. במהלך תקופה זו עליו לשלם לעובד את שכרו המלא ולא לפגוע בתנאי העסקתו.

תקופת החל"ת לא נחשבת במקרים אלו כימי עבודה מוקדמת שכן בגינם העובד מקבל דמי אבטלה. במידה והמעסיק בוחר להפסיק את יחסי העובד – מעביד לאלתר, עליו לשלם לעבוד את שכרו המלא על ימי ההודעה המוקדמת שמגיעים לו.  

לסיכום,

תקופת הקורונה אילצה הן את השכירים והן את המעסיקים לעבור תמורות ואדפטציה למצב הקיים. החוק מאפשר מרחב פעולה די רחב שנותן מענה לשני הצדדים ומאפשר את חופש הבחירה באשר לאופן הפעולה שנכון ומתאים לכל אחד מהצדדים.

בכל מקרה, הפסקת העסקתו של עובד לאחר שיצא לחל"ת צריכה להיעשות על פי חוק ולאפשר לעובד, בין שהפסיק לעבוד ביוזמתו או ביוזמת המעסיק, לממש את הזכויות שמגיעות לו כאילו פוטר.

לקבלת ייעוץ ממוקד מעורך דין מומחה בדיני עבודה, אסטרטגי ובניית תוכנית פעולה להגשת תביעה – השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם